Raamatupidamine
 
 

Koostöös Teiega soovime tagada paremad reastused Teie finantsnägemustes ja reaalsetes arvudes, seda jäädes objektiivseks. Oleme aktiivse eluhoiakuga Daamid, kuid kindlasti ka väga suurte kogemustega antud valdkonnas:

- individuaalne lähenemine igale firmale tema visioonis
- konfidentsiaalsus ja vastastikune usaldus finantsandmete analüüsimisel.

Üheks oma eeliseks loeme ka vene keelel baseeruvate firmade raamatupidamise teostamist, arvestades, et asume eesti keelega seadlusandlusriigis. Samuti tööd firmadega, kellel on tihedad majandussidemed vene ettevõtetega.

Paljudele on probleemiks seni halvasti korraldatud raamatupidajatöö või üldse puuduv raamatupidamine. Sel juhul võite meile loota - kogu dokumentatsiooni üleandmisel suudame olenevalt firma suurusest 1-2 kuu jooksul selle viia vastavusse seadusandluses esitatud nõuetega.

Raamatupidamisest kui sellisest võib üldjuhul rääkida ikkagi kui täisteenusest e. terviku haldamisest, seega pakume Teile nn. täisteenust. Kõige üldisemalt võib seda nimetustena esitada:
1. ostjate ja tarnijatega arvestus
2. palga- ja kaadriarvestus (ka töösuhte konsultatsioonid)
3. põhivarade arvestus
4. aruandlus (omanikele, maksuametile, statistikaametile, Äriregistrile jt.)
5. eraldi rõhutaks ka kõik maksude- ja nende arvestusega seonduv töö
6. raamatupidamise konsultatsioonid Eesti Raamatupidamise Seaduse järgi
7. maksu- ja finantsalased konsultatsioonid (s.h. äriplaani koostamine).
jt.

 

 

Prindi
 
E. Vilde tee 150, 12618 Tallinn | Tel. +372 670 10 40 | Faks. +372 670 10 41 | zirant(at)zirant.ee